Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_3698.jpg

Nakup in integracija sodobne tehnološke opreme

Nakup in integracija sodobne tehnološke opreme za izboljšanje konkurenčnosti podjetja Mesarstvo Oblak d.o.o.


NAZIV AKTIVNOSTI
iz naslova 3. javnega razpisa za podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja.

POVZETEK
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Kot nadaljnji razvojni korak bo v podjetju izpeljana naložba v posodobitev proizvodnje z inovativno tehnološko opremo in opremo za varnost pri delu.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Naložba zajema sodobne tehnološke opreme, ki, sodi v sam tehnološki vrh. Med drugim bo naložba zajemala nakup vakuumskega masažnega mešalnika, stroja za injeciranje, pakirnega stroja in nakup opreme za vzpostavitev sistema za varnost.

 

CILJI
Naložba zasleduje cilje ekološke sprejemljivosti, kar se bo odražalo v varovanju zdravja ljudi in okolja ter znižanju stroškov poslovanja. Z inovativnim interdisciplinarnim pristopom, znanjem in izkušnjami razvojne ekipe bo podjetje razvijalo naravne in kakovostne mesne izdelke, ki bodo:

  • zagotavljali zdravo pripravo gotovih jedi,

  • hitro pripravo gotovih jedi in

  • gurmanske užitke.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI
Uresničitev in izpeljava investicije v mesnopredelovalni obrat in tehnološko opremo bo omogočilo Mesarstvu Oblak d.o.o. izdelavo produktov medenih suhomesnatih mesnin, ki so zdrave in kakovostne ter odgovarjajo stilu življenja sodobnega človeka.

 

POVEZAVE:

3ff360d9f229cd9a33074f7deaacbc91.png
fef0b33ecb80767fe11be2303253f6a6.png
42e0df291014e285b634425fab8c183e.png