Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_4618.jpg

Izdelki

 

 NAŠI IZDELKI

Med izdelki Mesarstva Oblak boste našli najkakovostnejše sveže meso, mesne izdelke in sušene mesnine. Ponosni smo na njihova številna priznanja in certifikate kakovosti. Veseli nas, da kakovost naših izdelkov prepoznavajo tudi številni zadovoljni kupci.

Poskusite naše mesne dobrote tudi vi!